با توجه به اهمیت سامانه پست الکترونیک، توصیه میگردد از انتخاب کلمه عبورهای ساده و قابل حدس اجتناب گردد. راهنمای انتخاب کلمه عبور مناسب
کاربرانی که جهت ورود به پست الکترونیک با مشکل مواجه می شوند می توانند با مرکز پشتیبانی کاربران نهایی( شماره تلفن 116 داخلی 3 ) تماس حاصل فرمایند.


.جهت دریافت فایل راهنمای سامانه پست الکترونیک اینجا را کلیک نمایید

Powered by PooyaAndishCo.